Chú Ý: Anh Em Có Nhu Cầu Muốn Theo Các Dàn Phí Sau Giờ Quay Thì Phải Chụp Ảnh CMND và SĐT Chính Chủ Rồi Gửi Qua (zalo) Chúng Tôi Sẽ Kiểm Tra Và Đăng Kí Cho Bạn Để Bạn Trải Nghiệm Các Dàn Phí Sau Giờ Quay.Hợp Tác Làm Ăn Lâu Dài.

Chúc Anh Em May Mắn

Phí soi cầu: 7.000.000                                                          Soi Cầu chuẩn xác, 1 tuần ăn 3 đến 4 ngày, thống kê chuyên nghiệp, uy tín. Chúng tôi không dám cam kết ngày nào cũng trúng nhưng chúng tôi dám cam kết các bạn theo lâu dài chắc chắn sẽ có lãi.


NGÀY DÀN ĐỀ ĐÂU ĐUÔI TỈ LỆ 70%
HÔM NAY Đã chốt số
21/07/2019 15 51 24 42 79 97 68 76 44 99 TRƯỢT ĐỀ
20/07/2019 05 50 14 41 23 32 69 96 78 87 ĂN ĐỀ 05
19/07/2019 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 ĂN ĐỀ 02
18/07/2019 07 70 27 72 79 97 48 84 69 96 ĂN ĐỀ 07
17/07/2019 39 90 18 81 27 72 36 63 45 54 TRƯỢT ĐỀ
16/07/2019 00 55 11 66 22 77 33 88 44 99 ĂN ĐỀ 55
15/07/2019 05 50 07 70 17 47 78 87 83 30 ĂN ĐỀ 07
14/07/2019 02 12 35 53 08 80 58 85 68 86 ĂN ĐỀ 02
13/07/2019 58 85 67 76 78 87 79 97 89 98 ĂN ĐỀ 97
12/07/2019 68 86 71 79 89 98 81 91 93 95 ĂN ĐỀ 89
11/07/2019 68 86 32 38 83 48 84 79 25 52 TRƯỢT ĐỀ
10/07/2019 11 66 33 88 45 54 68 86 69 96 ĂN ĐỀ 66
09/07/2019 08 80 09 90 48 84 68 86 75 78 ĂN ĐỀ 90
08/07/2019 25 52 35 53 38 83 39 93 33 88 ĂN ĐỀ 83
07/07/2019 00 01 03 08 09 10 16 18 44 50 TRƯỢT ĐỀ
06/07/2019 07 34 21 57 75 68 86 87 89 98 TRƯỢT ĐỀ
05/07/2019 17 71 37 73 47 57 78 87 89 98 ĂN ĐỀ 37
04/07/2019 02 20 03 30 05 50 09 90 27 72 ĂN ĐỀ 20
03/07/2019 35 53 45 54 57 75 58 85 88 98 ĂN ĐỀ 88
02/07/2019 47 74 57 75 67 76 78 87 79 97 ĂN ĐỀ 78
01/07/2019 47 74 48 84 57 75 63 65 85 89 ĂN ĐỀ 84

GỌI NGAY
KẾT BẠN ZALO